Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6603300, είτε μέσω e-mail, στη διεύθυνση: liaison@cres.gr