ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
 

[Κεντρική Σελίδα] [Ορισμοί] [Υπολογισμοί] [Χρήσιμοι Σύνδεσμοι] [Επικοινωνία]


ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
Τ:+30 2106603300, F: +30 2106603301-2
www.cres.gr
energy_poverty[at]cres[dot]grΟ ιστότοπος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Καταμέτρηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οδηγίας 2006/32», Άξονας προτεραιότητας 1 «Βελτίωση Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», την οποία υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τα δεδομένα των παραμέτρων του Παρατηρητηρίου έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στο ΚΑΠΕ στις 31/07/2014 10:00.
Το Παρατηρητήριο είναι συμβατό με Internet Explorer 8 και Firefox 3.7 ή μεταγενέστερα.
Απαιτείται επίσης να είναι ενεργοποιημένη η javascript.