Ηλεκτρισμός Ηλεκτρικές συσκευές  
 

Πλυντήρια πιάτων

 

Κατά την αγορά ενός πλυντηρίου πιάτων, επιλέξτε κατηγορίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Α,Β), συνεκτιμώντας τη βαθμολόγηση ως προς το βαθμό πλυσίματος και στεγνώματος.


Προτιμήστε συσκευή με χαμηλή κατανάλωση νερού, συγκρίνοντας τις πληροφορίες της ετικέτας μεταξύ των συσκευών διαφόρων κατασκευαστών.


Για λίγα σκεύη, επιλέξτε οικονομικό πρόγραμμα.


Προτιμήστε πλύσιμο με γεμάτο πλυντήριο. Καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό, από δύο οικονομικά πλυσίματα.


Η πρόπλυση καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.


Χρησιμοποιήστε προγράμματα μικρής διάρκειας για σκεύη λίγο λερωμένα.


Διατηρήστε καθαρό το φίλτρο του πλυντηρίου και ελέγχετε το σωλήνα παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

 

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
ΚΔείκτης απόδοσης, EI
A
EI < 0,64
B
0,64 < EI < 0,76
C
0,76 < EI < 0,88
D
0,88 < EI < 1,00
E
1,00 < EI < 1,12
F
1,12 < EI < 1,24

G

EI > 1,24

 

 

Σύγκριση κόστους ανά κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

 

Κατηγορία

ενεργειακής

απόδοσης

kWh / κύκλο

€ / kWh
Αρ. κύκλων / Μήνα
Μήνες / Έτος
Ετήσιο κόστος ενέργειας (€)
A
1,06
0,086
24
12
26,25
C
1,55
0,086
24
12
38.39
G
2,00
0,086
24
12
49,54

 

 


Πρακτικός υπολογιστής κόστους ενέργειας για τα πλυντήρια πιάτων

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300