Ηλεκτρισμός Ηλεκτρικές συσκευές  
   
 

Ενεργειακή σήμανση συσκευών

   
 

Η ενεργειακή σήμανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 180/1994, το οποίο έθεσε το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης στις οικιακές συσκευές. Στη συνέχεια, εκδόθηκε μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης σε διάφορες κατηγορίες οικιακών συσκευών, όπως:

• Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους
• Πλυντήρια ρούχων
• Στεγνωτήρια ρούχων
• Συνδυασμένα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων
• Πλυντήρια πιάτων
• Ηλεκτρικοί λαμπτήρες
• Ηλεκτρικοί φούρνοι (υποχρεωτική εφαρμογή από 01.07.2003)
• Κλιματιστικές συσκευές (υποχρεωτική εφαρμογή από το 2004)

Στόχος της ενεργειακής σήμανσης είναι να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη και την παράμετρο ενέργεια στην τελική επιλογή της ηλεκτρικής συσκευής, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας της συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής.

 

Παράλληλα, τονίζεται ότι η πραγματική τελική ενεργειακή κατανάλωση κάθε συσκευής εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της.

   
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
   
 

 

 


 

 

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή


Αναγνωριστικό μοντέλο του προμηθευτή

 

Κατάταξη της συσκευής με βάση την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε κλίμακα από το Α (πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως το G (λιγότερο ενεργειακά αποδοτική)

*Α+, Α++, συσκευές ψυγείων-καταψυκτών αυστηρότερων προδιαγραφών με δείκτη ενεργειακής απόδοσης ?42% (2003/66/EC)

 

Ο χαρακτηρισμός ενός ψυγείου περισσότερο ή λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό (ο όρος μη αποδοτικό δεν είναι δόκιμος) δεν επηρεάζει την ικανότητα ψύξης ή κατάψυξης της συσκευής, αλλά την ενεργειακή κατανάλωση. Για την παραγωγή ίδιου ψυκτικού έργου η πλέον αποδοτική συσκευή καταναλώνει μικρότερη ενέργεια από την λιγότερη αποδοτική που καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια.

EU Eco Label, Κοινοτικό Οικολογικό σήμα (άνθος) μόνο για τις συσκευές που έχει απονεμηθεί, σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ.


Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος) σύμφωνα με τα αποτελέσματα 24ωρης πρότυπης δοκιμής.

Καθαρός όγκος θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφών (θ>-6°C)


Καθαρός όγκος θαλάμου κατεψυγμένων τροφών (θ<-6°C).


Κατάταξη αστέρων του θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών αν υπάρχει. Ο αριθμός αστέρων προσδιορίζεται από την θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης (*=θ<-6°C , ** =θ<-12°C, ***=θ<-18°C *(***)=θ<-18°C και ικανότητα κατάψυξης).

 

Ο θόρυβος μετράται κατά περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕC

 


Περισσότερες πληροφορίες: EU Eco Label *Energy +

 

 

 

 

 

Αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσκευής. Ελέγξετε αν τα στοιχεία αυτά, ανταποκρίνονται στη συσκευή που φέρει την ετικέτα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης

Αναγράφεται η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στην οποία ανήκει το πλυντήριο.
Τα πλυντήρια κατατάσσονται σε κλίμακα από το λατινικό γράμμα Α μέχρι και το G με φθίνουσα σειρά ενεργειακής απόδοσης. Οι συσκευές της κατηγορίας Α είναι οι ενεργειακά αποδοτικότερες, ενώ της κατηγορίας G οι λιγότερο αποδοτικές.
Αγοράζοντας μια ενεργειακά αποδοτική συσκευή (π.χ κατηγορίας Α) εξοικονομείτε ενέργεια και συνεπώς χρήματα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι συσκευές των ανώτατων κατηγοριών χαρακτηρίζονται επίσης από υψηλή ποιότητα κατασκευής

Κατανάλωση Ενέργειας


Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πλυντήρια ρούχων η κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών εκφράζεται σε kWh/πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας το τυπικό πρόγραμμα πλυσίματος βαμβακερών σε 600C. Στα πλυντήρια πιάτων η κατανάλωση ενέργειας εκφράζεται σε kWh ανά τυπικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού πλήρωσης.


Μπορείτε να υπολογίσετε το ετήσιο κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου (και συγκριτικά την όποια εξοικονόμηση χρημάτων) πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σε kWh/πρόγραμμα πλύσης με τον αριθμό των πλύσεων ανά μήνα ή έτος και τέλος με το κόστος της κιλοβατώρας που αναγράφεται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

 

Μια ενδεικτική μέση τιμή της κιλοβατώρας του κλιμακωτού τιμολογίου Γ1 (οικιακής χρήσης) της ΔΕΗ, είναι περίπου 0,086 €/kWh.

 

 

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και την θέση της συσκευής


Βαθμός Πλυσίματος- Στυψίματος

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η κατηγορία ποιοτικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των πλυντηρίων. Τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων κατηγοριοποιούνται με όμοιο τρόπο (όπως για την ενεργειακή απόδοση) στις κατηγορίες Α έως G για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν την ποιότητα πλύσης και στυψίματος ή στεγνώματος και αξιολογούνται με πρότυπους εργαστηριακούς ελέγχους των βιομηχανιών παραγωγής. Ένα πλυντήριο “A” είναι καλύτερο συγκριτικά με ένα “G” παρέχοντας ποιοτικότερο πλύσιμο και αποτελεσματικό στύψιμο ή στέγνωμα, εξοικονομώντας χρήματα και χρόνο (μικρότερη ποσότητα για απορρυπαντικό και μαλακτικό, μικρότερος χρόνος στεγνώματος).


Κατανάλωση νερού, χωρητικότητα και άλλες πληροφορίες

Μερικές συσκευές πλυντηρίων χρησιμοποιούν μικρότερες ποσότητες νερού σε σχέση με άλλα. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει πληροφορίες για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούν διάφορες συσκευές πλυντηρίων ρούχων και πιάτων.


 

Επιλέξτε συσκευή με χαμηλή κατανάλωση νερού, πχ. πλυντήριο ρούχων με κατανάλωση νερού 30 λίτρων/πρόγραμμα πλύσης αντί 100 λίτρων/πρόγραμμα πλύσης. Ενδεικτικά η κατανάλωση νερού για 1 ντουζ είναι 15 λίτρα.


Ένδειξη στάθμης θορύβου λειτουργίας


Στο πεδίο αυτό αναγράφεται προαιρετικά η στάθμη θορύβου λειτουργίας του πλυντηρίου. Η τιμή θορύβου αναγράφεται σε dB και περιλαμβάνει θόρυβο διαδικασίας πλυσίματος και θόρυβο της διαδικασίας στυψίματος ή στεγνώματος. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, η στάθμη θορύβου λειτουργίας αναγράφεται στα εγχειρίδια λειτουργίας του πλυντηρίου που παρέχει ο κατασκευαστής.

 

 

Η ετικέτα για τους οικιακούς λαμπτήρες είναι απλούστερη σε σχέση με τις άλλες οικιακές συσκευές. Εκτός της κλίμακας ενεργειακής αποδοτικότητας Α(περισσότερο ενεργειακά αποδοτική) έως G (λιγότερο ενεργειακά αποδοτική), η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τη φωτεινότητα (lumen), την ονομαστική ισχύ (W) και τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα (ώρες λειτουργίας).

 

Αναζητείστε τις ετικέτες ενεργειακής σήμανσης στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και στις σχετικές εκθέσεις. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τις επικολλούν και να τις επιδεικνύουν στους υποψήφιους αγοραστές.
Υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την τήρηση του συγκεκριμένου Κανονισμού είναι το Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι Νομαρχιακές Διευθύνσεις Βιομηχανίας και Εμπορίου.

 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ενεργειακή ετικέτα όταν αγοράζετε ηλεκτρική οικιακή συσκευή

 

Όταν επιλέγετε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, κερδίζετε χρήματα.
Η περισσότερο αποδοτική συσκευή καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του ίδιου έργου (πχ.ψυκτικού) από την λιγότερο αποδοτική που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Οι συσκευές κατατάσσονται με βάση την ενεργειακή τους απόδοση σε κλίμακα από το Α (πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη ) έως το G (λιγότερο ενεργειακά αποδοτική τάξη).
Χρησιμοποιήστε τη κλίμακα “A-G” για να συγκρίνετε διαφορετικούς τύπους συσκευών πριν την τελική επιλογή αγοράς.

 


Η κατανάλωση ενέργειας μιας συσκευής είναι το κόστος λειτουργίας της

 

Η κατανάλωση ενέργειας μιας συσκευής είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για να εκτελέσει τη λειτουργία της και μετράται σε κιλοβατώρες (kWh). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της ετικέτας για να υπολογίσετε το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας και των χρημάτων που μπορείτε να εξοικονομήσετε εάν επιλέξετε ένα διαφορετικό μοντέλο. Η λιγότερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας είναι οικονομία για σας, εξοικονόμηση ενέργειας για τη χώρα μας με μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

 

 

Επιλογή Προϊόντος

 

Περισσότερες πληροφορίες: Choosing products

 
 

Σήμα Ποιότητας (Αστέρι Ενέργειας- Energy Star)


Το Αστέρι Ενέργειας “Energy Star” είναι σήμα ποιότητας που φέρουν οι ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης (συσκευές χαμηλής κατανάλωσης). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει το σήμα “ENERGY STAR” για συσκευές εξοπλισμού γραφείων στα πλαίσια συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.


Στόχος είναι η παρότρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν συσκευές με το σήμα, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια, προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον.


Κατασκευαστές, εισαγωγείς και εξαγωγείς, καλούνται να συμμετέχουν εθελοντικά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENERGY STAR, διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα που φέρουν το σήμα “ENERGY STAR”, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες: ENERGY STAR Programme Guidelines

 

Μία συσκευή TV που φέρει το σήμα “ENERGY STAR” δεν πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο από 3 W ισχύος στη φάση αναμονής (standby-mode). Αυτό αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 75% συγκρινόμενο με την απαίτηση των 12 W σε standby-mode των συνηθισμένων μοντέλων. Συσκευή VCR με σήμα “ENERGY STAR” απαιτεί 4W ή λιγότερα σε φάση αναμονής συγκρινόμενη με τα συμβατικά που χρησιμοποιούν πάνω από 13W.


Σύμφωνα με στοιχεία του IEA, στη φάση αναμονής των ηλεκτρικών συσκευών σπαταλάται σε διεθνές επίπεδο ηλεκτρική ενέργεια ίση με 5% -15% της ηλεκτρικής οικιακής κατανάλωσης.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300