Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Ψύξη Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
 

Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό των χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτυγχάνουν την ορθολογική χρήση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

 

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300