Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Κίνηση  
 

Διόρθωση συντελεστή ισχύος

 

Συντελεστής ισχύος (ή συνφ) ονομάζεται ο λόγος της ωφέλιμης ισχύος (Pωφ σε kW) προς την συνολική που απορροφάται από το δίκτυο της ΔΕΗ (P σε kVA). O συντελεστής ισχύος (Pωφ/P) έχει ως μέγιστη τιμή τη μονάδα. Ορισμένα ηλεκτρικά φορτία παρουσιάζουν χαμηλό συντελεστή ισχύος, της τάξης του 0,60-0,75. Σημειώνεται ότι οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρισμού επιβαρύνονται από τη ΔΕΗ με υψηλότερη χρέωση για χαμηλό συντελεστή ισχύος.

 

Ο χαμηλός συντελεστής ισχύος των επαγωγικών φορτίων, ιδιαίτερα αυτών στη μέση τάση, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ως εξής:

  • τα φορτία πρέπει να καλυφθούν υπό υψηλότερη ένταση όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συνφ
  • λόγω της υψηλής έντασης, απαιτείται χρήση μεγαλύτερου μετασχηματιστή ισχύος και αγωγών μεγαλύτερης διατομής
  • συνέπεια των παραπάνω είναι η υψηλότερη χρέωση από τη ΔΕΗ

Συστοιχίες πυκνωτών

 

Ο πλέον κατάλληλος τρόπος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι η χωρητική αντιστάθμιση, με την παράλληλη ζεύξη πυκνωτών. Υπάρχουν δύο τύποι πυκνωτών:

 

•  Οι στατικοί πυκνωτές, οι οποίοι ενδείκνυνται για εγκαταστάσεις χαμηλής ισχύος (<50 kVAr) και για τοπική αντιστάθμιση.

 

•  Η αυτόματα ρυθμιζόμενη συστοιχία πυκνωτών, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος, με φορτία έντονης διακύμανσης. Η παραπάνω μέθοδος αντιστάθμισης χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300