Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Κίνηση  
 

Ηλεκτροκινητήρες

 

Σε γενικές γραμμές, οι ασύγχρονοι κινητήρες σχεδιάζονται για λειτουργία μέγιστης ενεργειακής απόδοσης σε πλήρες φορτίο. Η πραγματική λειτουργία όμως είναι διαφορετική στις περισσότερες περιπτώσεις, αφενός επειδή ορισμένοι κινητήρες επιτυγχάνουν το μέγιστο φορτίο σε ισχύ χαμηλότερη της ονομαστικής και αφετέρου εξαιτίας των περιθωρίων που δίδονται κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των εφαρμογών, για την κάλυψη απρόβλεπτων καταστάσεων φόρτισης των κινητήρων. Από την εμπειρία προκύπτει ότι η φόρτιση των κινητήρων σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι της τάξης του 60%.

 

 

Διάγραμμα βαθμού απόδοσης για κοινό και υψηλής απόδοσης κινητήρα

 

Η αντικατάσταση κινητήρων χαμηλής λειτουργικής και ενεργειακής απόδοσης μπορεί, κάτω από τις κατάλληλες τεχνικοοικονομικές προϋπόθεσεις, να γίνει με κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης. Οι κινητήρες αυτοί σχεδιάζονται για επίτευξη υψηλής απόδοσης σε χαμηλή φόρτιση, μέχρι και 25% του πλήρους φορτίου.

 

Οι ασύγχρονοι κινητήρες είναι κινητήρες που αποδίδουν σταθερή ταχύτητα στον άξονά τους. Οι βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν μηχανική ισχύ, στην πλειονότητα τους, μπορούν να βελτιωθούν ενεργειακά και λειτουργικά με τη χρήση κινητήρων μεταβλητών στροφών, όπου η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων ρυθμίζεται με βάση τις απαιτήσεις των διεργασιών.

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300