Αειφόρος Κινητικότητα  
   
 
Αειφόρος Κινητικότητα
   
   
 

Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία όπως:


• Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας
• Αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα
• Κυκλοφοριακή συμφόρηση
• Ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση
• Επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου
• Κατάληψη ελευθέρων χώρων

 
   
 

Η αειφόρα και βιώσιμη διαχείριση των οδικών μεταφορών, περιλαμβάνει σε επίπεδο τελικών χρηστών την αλλαγή των συνηθειών στον τρόπο μετακίνησης και την προώθηση της χρήσης των ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών τύπων οδικών μεταφορών (π.χ μέσα μαζικής μεταφοράς, οικονομικότερα οχήματα, car-sharing, ποδήλατο κλπ.) ενώ σε επίπεδο διαχειριστών μεταφορικού έργου (π.χ. λεωφορεία, οχήματα διανομής αγαθών κλπ.) περιλαμβάνει εφαρμογές διαχείρισης στόλου με αποδοτικά επιχειρησιακά σχέδια, χρήση οικονομικότερων και «καθαρότερων» οχημάτων κλπ.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στον δικτυακό χώρο του Ευρωπαικού έργου TREATISE:
http://www.treatise.eu.com

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300