Οικονομική Οδήγηση  
   
 
Οικονομική Οδήγηση (Eco-Driving):
15    
 

Η οικονομική, οικολογική και ασφαλής οδήγηση, Eco-Driving, είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης ο οποίος συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στην μείωση των εκπομπών ρύπων και των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορισμό της ηχορύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Η οικονομική, οικολογική και ασφαλής οδήγηση, Eco-Driving, είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης ο οποίος συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στην μείωση των εκπομπών ρύπων και των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορισμό της ηχορύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Μετά από πλήθος επιτυχημένων δράσεων σε αρκετές χώρες της Ε.Ε, το Eco-Driving σήμερα αποτελεί και επίσημα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής της Ε.Ε για τις κλιματικές αλλαγές και την βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών, το οποίο θα ενσωματωθεί στην επίσημη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων οδηγών και την ενημέρωση ή επανεκπαίδευση των παλαιών οδηγών.   
   
 

Οι αρχές της οικονομικής οδήγησης στηρίζονται στην οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης και προεκτείνονται στην σωστή συντήρηση του οχήματος, την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και σωστής οδικής συμπεριφοράς από τους οδηγούς που εκπαιδεύονται σε αυτή.


Το ΚΑΠΕ, με έναυσμα τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό έργο ECODRIVEN, σχεδιάζει Δράση σε Εθνικό επίπεδο, για την προώθηση του Eco-Driving.


Το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία εφαρμογών λογισμικού VVCR, ανέπτυξε την ελληνική έκδοση του προσομοιωτή οικονομικής οδήγησης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TREATISE. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει και να διδάξει -μέσω της εικονικής οδήγησης σε διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας στον δρόμο- τις αρχές και τις τεχνικές της οικονομικής οδήγησης σε αρχάριους και υφιστάμενους οδηγούς.


Επίσης στο πλαίσιο του έργου TREATISE έχει αναπτυχθεί εγχειρίδιο για την οικονομική οδήγηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αλλαγή του τρόπου οδήγησης με σκοπό την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και ενεργειακής επίδοσης των οχημάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους ακόλουθους δικτυακούς χώρους:

http://www.ecodriving.gr


http://www.ecodrive.org


http://www.treatise.eu.com

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300