Back to top

Σελίδα 7 από 13

Εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες στην Ελλάδα


Εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/27/EΕ


Άρθρο 7: Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

Το άρθρο 7 (παρ.1) της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (κατ' αντιστοιχία με το άρθρο 9 του Ν.4342/2015), αναφέρεται στην υιοθέτηση καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ο υπολογισμός του στόχου Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) που «ισοδυναμεί με την πραγματοποίηση νέων εξοικονομήσεων κάθε χρόνο από την 01.01.2014 έως την 31.12.2020 ίσων με το 1.5% των κατ’ όγκων ετήσιων πωλήσεων ενέργειας, στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των εταιριών λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των 3 τελευταίων ετών πριν από την 01.01.2013, όπου δύναται να εξαιρούνται για τον υπολογισμό, οι κατ’ όγκον πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές».

  • Dechairs Deckchairs
    Απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την περίοδο 2014 – 2020 (άρθρο 7, παρ.1 Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Πρόσθετα μέτρα πολιτικής λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του παραπάνω στόχου, όπου:

«Η συνολική ποσότητα τελικής ενέργειας που εξοικονομείται από τα μέτρα πολιτικής υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 902,1 ktoe.»

Τα μέτρα πολιτικής όπως προσδιορίστηκαν στο 3ο ΕΣΔΕΑ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

  • Dechairs Deckchairs
    Επιλεγμένα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής

Πηγή: 3οΕθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), ΥΠΕΚΑ (2014)

 

picture


 

 

Κατέβασε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ
picture 

Κατέβασε το Νόμο 4342/2015

 

 

Σελίδα 7 από 13

picture picture
picture

DEVELOPED & DESIGNED BY CRES