Δεδομένα - Εθνικό Νομικό Πλαίσιο για ΑΠΕ| ΒΙΟΜΑΖΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Nομικό Πλαίσιο ΑΠΕ| ΒΙΟΜΑΖΑΒΙΟΜΑΖΑ
ΕΤΟΣ
 
ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2009
A28
Ν 3747/2009
 
Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών
2008
B-32
ΥΑ 846
 
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικων εργασιών έτους 2008
2007
B90
Y.A.
 
Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2007
2006
A304
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3423
 
Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.
2006
B4
Y.A.
 
Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
2006
B512
Y.A.
 
"Αριθ. Δ1/Β/οικ. 8392
Έγκριση κατανομής, για το έτος 2006, ποσότητας 91.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει."
2003
 
Β - 552
ΥΑ 1726
Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσιά της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2003
 
Β - 211
ΥΑ 900
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικών εργασιών έτους 2003
2003
 
Α - 37
ΠΔ 38
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2003
2002
 
Α - 46
Π Δ 48
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2002
2001
 
Α - 31
ΠΔ 41
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2001

2001

 

Β-1176

ΥΑ393

Ενίσχυση εμπορία Γεωργικών Προιόντων 2000-2006

1993
 
Β-369
ΥΑ10315
Επιτρεπόμενα καύσιμα
1993
 
Β-328
ΥΑ11535
Σταθ. εστίες καύσης για θέρμανση κτιρίων-νερού

1990

 

Β-678

ΥΑ692

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ

1987
 
Α-189
Ν 1734
Βοσκότοποι - Κτηνοτροφική αποκατάσταση, δάση κλπ συναφή
1986
 
Α-44
ΠΔ126
Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς
1979
 
Α-289
Ν 998
Προστασία δασών - δασικών εκτάσεων