Δεδομένα - Εθνικό Νομικό Πλαίσιο για ΑΠE| ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Nομικό Πλαίσιο ΑΠΕ| ΑΙΟΛΙΚΑΑΙΟΛΙΚΑ
ΕΤΟΣ
 
ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1999

Β-1560

ΥΑΔ6

Κρήτη Ρόδος κτλ

1998

Β-238

ΥΑ238

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1990

Β-678

ΥΑ692

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ

1986

Β-201

ΥΑ252

Δικαιολογητικά ίδρυσης