Εργα του ΚΑΠΕ| Ε.Π.ΑΝ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| Ε.Π.ΑΝ.  
>
 
Προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα μέσω ενεργειακών επιθεωρήσεων σε επιλεγμένα Δημόσια Κτίρια


 
>
 
Ίδρυση και συγκρότηση Κέντρου Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης