Εργα του ΚΑΠΕ| ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
>
 
Επιδεικτικό Έργο Αιολικών Τεχνολογιών με την Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Α/Γ 3,01 MW σε πάρκο σύνθετης τοπογραφίας

 
>
 
Aνάπτυξη Κατάλληλων Διαδικασιών για την Αξιολόγηση της Απόδοσης Υβριδικών Δομικών Στοιχείων με Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία

 
>
 
Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος


 
>    
>
 
Σύστημα παραγωγής θερμότητας στα Εκκοκιστήρια Δαύλειας Ν. Βοιωτίας με καύση των υπολειμμάτων εκκοκισμού


 
>
 
Επιδεικτική εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για προθέρμανση νερού τροφοδοσίας ατμολεβητών στη βιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.


 
>
 
Αφαλάτωση στην Κίμωλο Κυκλάδων με Γεωθερμική Ενέργεια Χαμηλής Ενθαλπίας ως Θερμικό Μέσο


 
>
 
Θέρμανση - Ψύξη στο Κτίριο των Μεταλλειολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη του ΕΜΠ με Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας


 
>
 
Ανάπτυξη Εργαστηριακής Υποδομής για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


 
>
 
Δημιουργία Υποδομής για την Εκπόνηση του Νέου Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια (ΚΟΧΕΕ) και για την Τεχνική Υποστήριξη των Μελετητών Κτιρίων στα Πλαίσια Εφαρμογής του ΚΟΧΕΕ


 
>
 
Συμμετοχή στον ΕΦΕΠΕ


 
>
 
Επιδεικτικά Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα στο δίκτυο μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ εγκατεστημένης ισχύος 1,45 MW


 
>
 
Ανάπτυξη Εργαστηριακών Εγκαταταστάσεων για Έρευνα, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Φ/Β Συστημάτων και Υποσυστημάτων αυτών


 
>
 
WINDENG:
"Wind Energy Assessment Studies and Wind Engineering"