Εργα του ΚΑΠΕ| FP4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


    Έργα & Δράσεις| Fourth Framework Programme (FP4)  
>
 
ROOFSOL:
Φυσικός δροσισμός κτιρίων με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων δομικών στοιχείων οροφής