Εργα του ΚΑΠΕ| FP5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| Fifth Framework Programme (FP5)  
>
 
Οικονομικά Βιώσιμη Τεχνολογία Μετατροπής της Ενέργειας του Θαλάσσιου Κυματισμού σε Ηλεκτρισμό


 
>
 
EDICT:
Evaluation and Demonstration of Innovative City Transport

 
>
 
MARINECO:
"Οικονομικά βιώσιμη τεχνολογία μετατροπής της ενέργειας του θαλάσσιου κυματισμού σε ηλεκτρισμό"

 
>
 
ECHAINE:
"Αλυσίδες παραγωγής ενεργειακού ξύλου στην Ευρώπη"