Εργα του ΚΑΠΕ| FP7

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


    Έργα & Δράσεις| Seventh Framework Programme (FP7)  
>
 
INCO:
"Integration of Solar Technologies into Buildings in Mediterranean Communities"