Εργα του ΚΑΠΕ| INTERREG IVC

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| INTERREG IVC  
>
 
GEO.POWER:
"Geothermal energy to address energy performance strategies in residential and industrial buildings"