Εργα του ΚΑΠΕ| Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΥΠΕΞ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΥΠΕΞ)  
>
 
Αποκατάσταση Ελληνικού Τετραγώνου Αλεξάνδρειας και δημιουργία Κέντρου Τεχνολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής


 
>
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
"Ανάπτυξη και Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας στην Αρμενία"

 
>
 
Εφαρμογές Συστημάτων ΑΠΕ & ΕΞΕ στις πληγείσες περιοχές του Λιβάνου


 
>
 
Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας με την εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών στο Δήμο Cacak


 
>
 
Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας