Εργα του ΚΑΠΕ| Πληροφοριακά Συστήματα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| Πληροφοριακά Συστήματα  
>
 
Ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την ανάλυση του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ΑΠΕ στην Ελλάδα


 
>
 
Ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια"


 
>
 
Δημιουργία υποδομής Πληροφοριακού Ενεργειακού Συστήματος για την Αξιολόγηση της διείσδυση τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΕ στο Ενεργειακό Σύστημα


 
>
 
Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης Α/Γ