Εργα του ΚΑΠΕ| JOULE II Programme

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| JOULE II Programme  
>
 
Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο - Απλοποιημένο Μετρητικό Σύστημα (ΑΜΣ) για Συλλογή και Διαχείριση Δεδομένων σε Στόλους Ηλεκτρικών Οχημάτων