cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Δίκτυα διαχείρισης βιομάζας

Κύριο αντικείμενο της υπηρεσίας που προσφέρει ο Τομέας Βιομάζας του ΚΑΠΕ είναι η ανάπτυξη δικτύου εφοδιασμού και διαχείρισης βιομάζας για ενεργειακή χρήση, προερχόμενης από υπολειμματικές μορφές βιομάζας κι από ενεργειακές καλλιέργειες.

Το δίκτυο εφοδιασμού θα αποτελεί τον «ενδιάμεσο κρίκο» μεταξύ των εταιρειών παραγωγής καυσίμων/ενέργειας και των παραγωγών πρώτης ύλης. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η σταθερή κι αξιόπιστη προμήθεια βιομάζας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές (υγρασία, σύσταση, μέγεθος, κ.α.) και θα διευκολυνθεί η υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών σχημάτων με βιομάζα σε εθνικό επίπεδο.

Οι επιμέρους στόχοι ενός τέτοιου δικτύου είναι

 • Εξασφάλιση πρώτων υλών με σύναψη των απαραίτητων συμφωνητικών με τους εκάστοτε προμηθευτές- παραγωγούς βιομάζας.
 • Οργάνωση των βασικών σταδίων της διαδικασίας εφοδιασμού βιομάζας (συγκομιδή/συγκέντρωση, επεξεργασία, αποθήκευση, τελική διάθεση)
 • Προώθηση σχημάτων παραγωγής βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες.
 • Ανάπτυξη διαδικασίας ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας (ομογενοποίηση της βιομάζας με θρυμματισμό, μείωση περιεχόμενης υγρασίας, ελαχιστοποίηση απωλειών ξηράς ουσίας, τυποποίηση στερεών καυσίμων βιομάζας – woodchips και pellets) έτσι ώστε το τελικό προϊόν να διατίθεται με προδιαγραφές που να είναι συμβατές με τον αντίστοιχο εξοπλισμό μετατροπής σε ενέργεια.
 • Διάθεση βιομάζας σε τελικούς χρήστες.

Ο Τομέας Βιομάζας του ΚΑΠΕ με βάση το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υφιστάμενες υποδομές και την εμπειρία από συμμετοχή / συντονισμό ευρωπαϊκών κι εθνικών ανταγωνιστικών έργων, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα Δικτύων Διαχείρισης Βιομάζας με στόχο να διασφαλίσει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές / αγροτικούς συνεταιρισμούς / βιομηχανίες :

 • Μείωση ύψους αρχικού κεφαλαίου και κόστους διαχείρισης πρώτης ύλης στον προϋπολογισμό της αρχικής επένδυσης με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και προμήθειας βιομάζας έτοιμης για ενεργειακή αξιοποίηση.
 • Παροχή πρώτης ύλης με μειωμένο ρίσκο για τους τελικούς χρήστες εξασφαλίζοντας την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Συμπίεση κόστους πρώτης ύλης χωρίς απαιτήσεις για περαιτέρω επεξεργασία στο χώρο της ενεργειακής αξιοποίησης, με την κατάλληλη εφαρμογή και ανάλυση παραμέτρων βελτιστοποίησης της ενεργειακής πυκνότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς.
 • Συμβατότητα με τους υφιστάμενους κανονισμούς/ διατάξεις που αφορούν σε θέματα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων και παραγωγής ενεργειακών καλλιεργειών και μελλοντική εξασφάλιση σταθερής παροχής πρώτης ύλης (στη διάρκεια του έτους) με την ανάπτυξη σχημάτων παραγωγής ενεργειακών καλλιεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τύπους βιομάζας που μπορεί να είναι διαθέσιμοι από το δίκτυο:

 • Πυρηνόξυλο
 • Πυρήνες φρούτων ( π.χ. ροδάκινα, βερίκοκα, κ.ά.)
 • Άχυρο
 • Ρυζοφλοιοί
 • Στελέχη & σπάδικες καλαμποκιού
 • Κλαδοδέματα οπωροφόρων, ελιάς κι αμπελιού
 • Θρυμματισμένο ξύλο δασικής προέλευσης
 • Υπολείμματα από διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων (κορυφές, φλοιοί, κ.ά.)
 • Ενεργειακές καλλιέργειες για στερεά ή υγρά βιοκαύσιμα.

Η τεχνική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το Τμήμα Βιομάζας αφορά αρχικά στη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας (συλλογή δεδομένων κι αξιολόγηση αυτών με σκοπό την τελική διαστασιολόγηση του δικτύου), στην ανάλυση της αγοράς και στην παροχή στοιχείων απαραίτητων για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου, στην επιλογή, εγκατάσταση και επίβλεψη των ενεργειακών καλλιεργειών καθώς και στη σύναψη συμβολαίων και διαχείρισή τους με τους παραγωγούς της πρώτης ύλης. Αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΕ, δύναται να είναι τόσο αγροτικοί συνεταιρισμοί και τοπικοί φορείς όσο και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες εξετάζουν την οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη δικτύων διαχείρισης βιομάζας με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων ενεργειακών καλλιεργειών.

Για την απεικόνιση του δυναμικού των υπολειμματικών μορφών βιομάζας στην Ελλάδα έχουν συγκροτηθεί χάρτες GIS σε επίπεδο νομού.

Πληροφορίες:
Τμήμα Βιομάζας
e-mail:infobiomass@cres.gr

Αρχή της σελίδας
© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer