Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Κλιματισμός Εξοπλισμός
 

Χρήση Φυσικού Αερίου

 

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο συμβατικό καύσιμο, το οποίο σε ένα κτίριο μπορεί να υποκαταστήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις μαγειρικές εστίες και στους φούρνους, καθώς και στους θερμοσίφωνες.


Το φυσικό αέριο, ως καύσιμο, έχει δύο ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα: αφενός παρουσιάζει αυξημένο βαθμό απόδοσης κατά την καύση του και συνεπώς επιτυγχάνεται ανάλογη εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου οι εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν κατά την καύση του είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που προκύπτουν κατά την καύση του λιγνίτη (καύσιμο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας), αλλά και του πετρελαίου.


Tο φυσικό αέριο είναι περίπου 60% πιο φθηνό από την ηλεκτρική ενέργεια.

 

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300