Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Κλιματισμός Εξοπλισμός
 

Σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου αέρα (Variable Air Volume – VAV)

 

Σε εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού, όταν οι ανεμιστήρες των κλιματιστικών μονάδων λειτουργούν σε σταθερές στροφές και συνεπώς με σταθερή παροχή αέρα και σταθερή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος, η μείωση της παροχής του αέρα επιτυγχάνεται με στραγγαλισμό της ροής με διαφράγματα (dampers), με τις εξής συνέπειες:
  • αυξημένη κατανάλωση ενέργειας
  • αύξηση της πίεσης
  • θόρυβος στο δίκτυο των αγωγών
  • υψηλότερη μηχανική επιβάρυνση
  • επιδράσεις στα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης

Σημαντικά καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και αξιόλογη εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτουν όταν η ρύθμιση της παροχής του αέρα επιτυγχάνεται με αντίστοιχη μεταβολή των στροφών των κινητήρων των ανεμιστήρων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία INVERTER. Η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς από τον ανεμιστήρα είναι ανάλογη με την τρίτη δύναμη του αριθμού των στροφών λειτουργίας του.

 

Οι ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συμβατικές εγκαταστάσεις (χωρίς VAV), κυρίως για τη ρύθμιση της ποσότητας του νωπού αέρα σε μεγάλους χώρους με αυξομειούμενο αριθμό ατόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300