Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Κλιματισμός Εξοπλισμός
 
Τριχοειδείς σωλήνες
15  

Τα συστήματα τριχοειδών σωλήνων αποτελούν μέσο θέρμανσης ή ψύξης με ακτινοβολία, το οποίο συνδυάζεται με συμβατικά ή ανανεώσιμα μηχανολογικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης.

Η λειτουργία τους βασίζεται στην ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον μέσω ακτινοβολίας.

 

Πρόκειται για ένα πλέγμα (επιφάνεια ακτινοβολίας) που αποτελείται από τριχοειδείς πλαστικούς σωλήνες, μέσα στους οποίους κυκλοφορεί νερό, που τοποθετείται στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων (οροφές, δάπεδα ή τοίχους), πίσω από το τελικό στρώμα επικάλυψης (π.χ. σοβά, επίστρωση).

 

Το πλέγμα αυτό έχει πάχος περίπου 5 χιλιοστά, ενώ οι κεντρικοί αγωγοί παροχής νερού έχουν πάχος περίπου 2 εκατοστά και συνήθως καλύπτονται (π.χ. στο σοβατεπί).

 

Το σύστημα τριχοειδών σωλήνων εφαρμόζεται στην οροφή για την ψύξη κτιρίων, στο δε δάπεδο για τη θέρμανση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στους τοίχους, οπότε και έχει μεγαλύτερη ανταλλαγή θερμότητας με το ανθρώπινο σώμα.


 

Πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι η μεγάλη επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του συστήματος σε θερμοκρασίες με μικρή διαφορά από την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου, αλλά και στην ομαλή κατανομή της θερμότητας μέσα στο χώρο.

 

Επί πλέον, βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης μέσα στο χώρο, καθώς οι επιφάνειες του συστήματος, οι οποίες είναι ψυχρότερες το καλοκαίρι και θερμότερες το χειμώνα από τον αέρα του χώρου, συνεισφέρουν στη μεταφορά θερμότητας από ή προς το ανθρώπινο σώμα (δημιουργούν ευνοϊκή θερμοκρασία ακτινοβολίας στα δομικά στοιχεία του χώρου).

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300