Μεταφορές  
 

Οδικές μεταφορές

 

Στις οδικές μεταφορές καταναλώνεται το 75,6% (στοιχεία 2002) της ενέργειας που καταναλώνεται γενικότερα στις μεταφορές στη χώρα μας και συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα αυτό.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις οδικές μεταφορές που περιλαμβάνονται στους τρεις κύριους άξονες δράσης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300