Μεταφορές  
 

Οδική συμπεριφορά


Οι χρήστες αυτοκινήτων, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιας χρήσης, πρέπει να ενημερωθούν μέσω ειδικής καμπάνιας, για τις αρχές της οικονομικής οδήγησης. Αυτή προτείνει απλές οδηγίες, οι οποίες αν ακολουθηθούν έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής:


• Μείωση του χρόνου εκκίνησης του αυτοκινήτου.

• Αποφυγή άσκοπων επιταχύνσεων. Οδήγηση, κατά το δυνατόν, με σταθερή ταχύτητα.

• Οδήγηση εντός των ορίων ταχύτητας και όσο πιο κοντά στην οικονομική ταχύτητα του κάθε οχήματος.

• Κατά τη διάρκεια της οδήγησης με σχετικά μεγάλες ταχύτητες (π.χ. στο Εθνικό Δίκτυο) τα παράθυρα του αυτοκινήτου να είναι κλειστά.

• Όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση του κλιματιστικού.

• Σβήσιμο της μηχανής όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε παρατεταμένη στάση.

• Αποφυγή φόρτωσης του οχήματος πέραν του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή ορίου.

• Επιλογή κατάλληλου δρομολογίου για την αποφυγή σημείων με αυξημένη κίνηση.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300