Μεταφορές  
 

Συγκοινωνιολογικά μέτρα

 

Τα βασικότερα συγκοινωνιολογικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής:

• Εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης ως προς την μετακίνηση και την κυκλοφορία. Τα συστήματα αυτά μεταδίδουν στους οδηγούς πληροφορίες μέσω ειδικών τερματικών, κινητών δεκτών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και πινακίδων εναλλασσόμενων μηνυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθούν στην επιλογή της βέλτιστης διαδρομής, όπως και στην αποφυγή προβληματικών σημείων.

• Εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν μηχανισμούς συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας, αυτόματου εντοπισμού κυκλοφοριακών συμβάντων και κορεσμού, καταγραφής ρύπων, διαχείρισης δικτύου φωτεινών σηματοδοτών, διαχείρισης της στάθμευσης, διαχείρισης φορτίων εμπορευμάτων και στόλου οχημάτων.

• Ανάπτυξη του δικτύου λεωφορειοδρόμων και συστημάτων πληροφόρησης για τα διαθέσιμα δρομολόγια, τόσο στις στάσεις όσο και εντός των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

• Διαμόρφωση των χώρων γύρω από κεντρικούς σταθμούς ΜΜΜ, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στον χρήστη ΙΧ και να του παρέχεται η δυνατότητα να αφήνει εκεί το αυτοκίνητό του (Park and Ride).

• Τήρηση της ακρίβειας των δρομολογίων και βελτιστοποίηση των συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών δικτύων ΜΜΜ.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300