Μεταφορές  
 

Τεχνολογία οχημάτων


Μια σειρά μέτρων που αφορούν την ανάπτυξη οχημάτων με κατάλληλη τεχνολογία, καθώς και παρεμβάσεις πάνω σε τεχνικά μέρη των οχημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται, μπορούν να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:

• Επιλογή αυτοκινήτου λαμβάνοντας υπ' όψιν και την κατανάλωση καυσίμου.

• Χρήση αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό.

• Σχολαστική συντήρηση και ρύθμιση των κινητήρων.

• Σχολαστικός έλεγχος των ελαστικών ως προς την κατάστασή τους και την πίεση του αέρα.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300