Καθαρότερα οχήματα και καύσιμα  
   
 
Καθαρότερα οχήματα και καύσιμα
 

 

   
 

Εφαρμογές καθαρών οχημάτων και καυσίμων


 

Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης με Υδρογόνο

 

Το H2 μπορεί επίσης να καεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αντίστοιχες των βενζινοκινητήρων, οι οποίες όμως δεν παράγουν σχεδόν καθόλου αέριους ρύπους (εκτός από ελάχιστες ποσότητες που προκύπτουν από τα λιπαντικά). Οι ΜΕΚ υδρογόνου παρουσιάζουν κάποια από τα πλεονεκτήματα των ΟΚΚ αλλά με τεχνολογία ήδη πιστοποιημένη και περισσότερο αποδεκτή από τους καταναλωτές.


Οι ΜΕΚ υδρογόνου θα βοηθήσουν να καλυφθεί το κενό μέχρι το απώτερο μέλλον, που θα εισαχθούν τα ΟΚΚ, δημιουργώντας ζήτηση για καύσιμο H2 και οδηγώντας στην ανάπτυξη υποδομής για ανεφοδιασμό. Στο απώτερο μέλλον αναμένεται να επικρατήσουν τα ΟΚΚ, κυρίως γιατί είναι πολύ πιο αποδοτικά. 


 
 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300