ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΥλικό Εκπαίδευσης - Κατάρτισης
με θέμα ΑΠΕ και ΟΧΕ / ΕΞΕ
που έχει παραχθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΚΑΠΕ


 

Το ΚΑΠΕ στοχεύοντας στην ευρύτερη διάδοση και προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ προβαίνει συστηματικά σε δραστηριότητες εκπαίδευση και κατάρτισης για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, όσο και των μαθητών-φοιτητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης εκτός των άλλων περιλαμβάνουν την παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει ταξινομηθεί σε υλικό κατάρτισης και υλικό εκπαίδευσης.

 
Παιδική Σελίδα
Επισκέψεις Σχολείων

 

Κατάρτιση

Multimedia εφαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου (CD-ROM) με την επωνυμία: “HOTEM”, η οποία αφορά την κατάρτιση στο χώρο εργασίας των διευθυντών και τεχνικών υπευθύνων των ξενοδοχείων σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης.


Κόστος: 10€/τεμ.

 
   

Multimedia εφαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου (CD-ROM) με την επωνυμία: “TRASOL” για την κατάρτιση στο χώρο εργασίας τους των μηχανικών και τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ενεργητικών Ηλιακών Συστημάτων.


Κόστος: 10€/τεμ.

Πληροφορίες για παραγγελίες
ΚΑΠΕ - Βιβλιοθήκη
Τηλ. 210-6603345, 6
e-mail:djones@cres.gr

Σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις Τεχνολογίες Καθαρού Άνθρακα - CleanCOALtech

Φυλλάδιο του έργου "CleanCOALtech" (Ελληνικά)

Φυλλάδιο του έργου "CleanCOALtech" (Αγγλικά)

Παρουσιάσεις του έργου "CleanCOALtech"

Εξειδίκευση Μηχανικών στην Ενεργειακή Διαχείριση στον Κτιριακό τομέα και στη Βιομηχανία:

“Οδηγός Ενεργειακού Ελέγχου και Καταγραφής στη Βιομηχανία”

  “Οδηγός Καύσης Λεβήτων και Κλιβάνων-Φούρνων”

  “Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Συστήματα HVAC”

  “Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω της Θερμομόνωσης”

“Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας στη Βιομηχανική Ψύξη”

“Οδηγός Τεχνικών & Οργάνων Ενεργειακών Μετρήσεων”

Εξειδίκευση Μηχανικών και άλλων Επιστημόνων στις δράσεις της Ενεργειακής Επιθεώρησης, εκδόθηκαν οι ακόλουθοι τρεις Οδηγοί:


"Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης – Μέρος Α: Μεθοδολογία και Τεχνικές".

"Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης – Μέρος Β: Δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας".

"Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης – Μέρος Γ: Παραδείγματα Εφαρμογής".

Οδηγός Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας
Εκπαιδευτικός Οδηγός “ Guide for the Training of Engineers in the Combined Heat and Power related issues ”.

Οδηγός Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
Εκπαιδευτικός Οδηγός “Guide for the Training of Engineers in the Electricity Production Technologies from Renewable Energy Sources”.

Οδηγός Ηλιακού Κλιματισμού

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα Ενεργειακή Απόδοση σε Κατευθύνσεις Εφαρμογής
Έκδοση με πληροφοριακό υλικό που απευθύνεται σε αρχιτέκτονες/μηχανικούς.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Οικιστικά Σύνολα
Έκδοση που αφορά στην ένταξη των εφαρμογών ΑΠΕ στα οικιστικά σύνολα και απευθύνεται σε μηχανικούς

Σχεδιασµός Υπαίθριων Αστικών Χώρων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια
Έκδοση που αφορά στο σχεδιασμό των ανοιχτών χώρων µέσω βιοκλιµατικών αρχών, συνδυάζοντας το φυσικό περιβάλλον (π.χ. µικροκλίµα, θερµική, οπτική και ακουστική άνεση, αστική µορφολογία κ.λ.π.) µε τις απαιτήσεις και την ικανοποίηση των χρηστών. Απευθύνεται σε μηχανικούς.

Θέρμανση κτιρίων και κατοικιών με εφαρμογές βιομάζας-Τεχνικός Οδηγός.
Οδηγός που περιέχει τεχνικές πληροφορίες για το σχεδιασμό έργων θέρμανσης με εφαρμογές βιομάζας.

Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοταινία) που αναφέρεται σε έξι τεχνολογίες εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερμική Ενέργεια και Ενέργεια από Βιομάζα). «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (για τελικούς χρήστες).

 

Εκπαίδευση

 

Η Ενέργεια και οι Πηγές της  
 
 
 

 

 

 

 

Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για μαθητές γυμνασίου

«Οδηγός για Σπουδαστές Θερμικά ηλιακά συστήματα».
Πολύπτυχο έντυπο που περιλαμβάνει θέματα συναφή με την Περιγραφή- Εφαρμογές-Οδηγίες Συντήρησης των θερμικών ηλιακών συστημάτων.

Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοταινία) που αναφέρεται σε έξι τεχνολογίες εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερμική Ενέργεια και Ενέργεια από Βιομάζα) και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».