Συνδέσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δικτυακοί Κόμβοι από έργα του ΚΑΠΕ


Έργα URL
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια
  195.251.42.2
Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ηλεκτροκινούμενων συστημάτων στην βιομηχανία (Motorchallenge)
  www.cres.gr/motorchallenge
A Planning Tool for the Optimal Regional Integration of Renewable Energy Sources (OptiRES)
  www.optires.info
Distance learning programme on the design, operation and supervision of Hybrid Power Systems
  www.hypos-dl.info
Extent Accredited Renewables Training for Heating (EARTH)   www.earth-net.info
Development of pilot Solar Thermal Energy Service Companies with high replication potential
  www.stescos.org
Greenbuilding
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του τριτογενή τομέα
  www.cres.gr/greenbuilding
Development of a MW Scale Wind Turbine For High Wind Complex Terrain Sites (MEGAWIND)   www.cres.gr/megawind
Training of Local Authorities Experts on the Identification, Development and Implementation of Energy Efficiency Projects in Municipalities (ENEFMUN)
  www.enefmun.net
Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces (RUROS)
  alpha.cres.gr/ruros
European network strategy for combined solar and wood pellet heating systems for decentralised applications (SOLLET)
  www.sollet.info
Opet Building
  www.opet-building.net
Έργο DIGENAS (FP6-2003-TREN-2-513517): Distributed Generation in the Associated States - Research Priorities and Challenges on the Open Electricity Market
  www.digenas.com
Έργο FIP-TREET (HU/04/B/F/PP-170031): Financial Institutions Personnel Training in the Technical Evaluation of Renewable Energies and Energy Efficiency Projects
  www.fip-treet.net
Climasol   www.cres.gr/climasol
Pellets for Europe   www.cres.gr/pellets
Electronical Technical Transfer Olive Oil
  www.e-toon.net
FRAMES - Framework Innovations for Building Renovation   www.eva.ac.at/frames
Greenlight
  www.eu-greenlight.org
Bankable Energy Efficiency Projects (BEEP)
  www.save-beep.org
Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES)
  www.cres.gr/etres
Anaerobic Digestion Network
  www.cres.gr/andignet

“Designing Energy Value into European Live building Projects - DEVELoP”

  www.cres.gr/kape/develop
Actions for Strong Involvement for SMEs in THERMIE in the Mediterranean Countries
  www.cres.gr/assist
Biomass Cogeneration Network
  www.cres.gr/biocogen
Applications of solar thermal energy in the Mediterranean basin
  www.solarmed.net
The HSAPS Market Analysis project
  www.hsaps.ife.no
OPET network 
  www.opet-network.net
Ecodriving 
  www.ecodrive.org
Soltherm 
  www.soltherm.org
Enerweb 
  www.enerweb.org
Project Ingrid
  www.pv-ingrid.org
INTUSER
  www.intuser.net/
PV-EC-NET
  www.pv-ec.net
TPFBEST-EnergyProNet – Market Penetration of Energy Services in Public Buildings
  www.energy-pro.net
ΕBPI – Pilot for a European Best Practice Initiative on energy efficiency in industry
 

www.dea.dk/Bestilling/Rapporter

ENERGY AUDITS - Programme Management Procedures
  www.motiva.fi/fi/english/english/energyaudits
BOILERS EFFICIENCY – Monitoring Directive 92/42/EEC Application
  www.boilerinfo.org
SETREC / RE-GO – Side Effects of Tradable RES-E Certificates & RES-E Guarantees of Origin
 

www.setrec.info

www.re-go.info
European Platform for the Promotion of Energy Performance Contracting (EUROCONTRACT)
  www.eurocontract.net
Έργο ILEAP (HU/05/B/F/PP-170012): Interactive Learning of Energetic Utilisation of Agricultural Products and By-products
  www.ileap-project.net
Έργο BEST RESULT (Europe - Intelligent Energy): Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources Update and Linked Training
  www.bestresult-iee.com/default.htm
“TREATISE - Training of local Energy Agencies and actors in Transportation and Sustainable Energy”
  www.treatise.eu.com/home.html
EPC – Energy Performance Contracting
  http://dsm.iea.org/NewDSM/Work