Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου 2009


Τίτλος
HTML
(Ταχύτερο)
  Acrobat Reader(PDF)
10 Δεκέμβριου 2009
Το ΚΑΠΕ διενεργεί δωρεάν μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας και θερμικών ηλιακών

 
16 Νοεμβρίου 2009
Τεχνική συνάντηση για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες στα κτίρια διοργανώνει το ΚΑΠΕ

 

15 Οκτωβρίου 2009
Διημερίδα του ΚΑΠΕ για τις εναλλακτικές μεθόδους ψύξης στα κτίρια

   
1 Ιουλίου 2009
Ημερίδα του ΚΑΠΕ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα
 
10 Ιουνίου 2009
Διεθνής διάκριση ερευνητικού έργου του ΚΑΠΕ στον τομέα της γεωθερμίας
 
10 Φεβρουαρίου 2009
Ημερίδα του ΚΑΠΕ για τα θερμικά ηλιακά συστήματα στη Θεσσαλονίκη