Απλές Συμβουλές
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
  Θερμομόνωση
Θέρμανση
  Ψύξη - Κλιματισμός
Τεχνητός Φωτισμός
  Ηλεκτρικές Συσκευές
Ζεστό Νερό Χρήσης
  Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας


Θέρμανση

Τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης που χρησιμοποιούμε στα κτίριά μας είναι συνήθως το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (με πετρέλαιο ή φ. Αέριο) και τα διαιρούμενα ή κεντρικά κλιματιστικά A/C. Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

To πιο διαδεδομένο σύστημα κεντρικής θέρμανσης στη χώρα μας είναι με θερμό νερό χαμηλών θερμοκρασιών. Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιείται ένας λέβητας ο οποίος θερμαίνει το νερό με την καύση καυσίμου. Ο Λέβητας είναι από χυτοσίδηρο ή χαλύβδινος, χρησιμοποιεί υγρά, στερεά ή αέρια καύσιμα και λειτουργεί σε ένα εύρος πίεσης αναλόγως την σχεδίασή του.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα απαιτεί συντήρηση για την καλή λειτουργία του. Οι βασικές εργασίες συντήρησης ενός λέβητα πρέπει να γίνονται από αδειούχο συντηρητή και περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του φλογοθαλάμου, τον καθαρισμό των σωλήνων (τούμπα), τον καθαρισμό και τη ρύθμιση των μπεκ του καυστήρα, τον καθαρισμό της καπνοδόχου, τον έλεγχο των αντλιών καυσίμου και του κυκλώματος τροφοδοσίας για πιθανές διαρροές και τον έλεγχο του κυκλώματος τροφοδοσίας νερού. Ο συντηρητής εκδίδει και το πιστοποιητικό συντήρησης βάσει νομοθεσίας, με μετρήσεις του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης, της θερμοκρασίας των καυσαερίων και της περιεκτικότητάς τους σε CO2 και αιθάλη.

Με απλά μέτρα όπως ο έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας (κατανάλωσης – θερμικής άνεσης) καλής θερμομόνωσης του λέβητα και του δικτύου σωληνώσεων μπορούμε να εξοικονομήσουμε 4-6% καύσιμο.

Με τη χρήση αυτόματου έλεγχου με χρονοδιακόπτη και αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας μέσω 3-οδης βαλβίδας ανάμιξης και αισθητηρίων μπορούμε να εξοικονομήσουμε 6-10% καύσιμο.

Με την αντικατάσταση του παλιού μας καυστήρα με έναν νέας τεχνολογίας διπλού καυσίμου (πετρελαίου-αερίου) με πολλές βαθμίδες έγχυσης, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 5-7 % καύσιμο.

Τέλος, μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση καυσίμου έως και 15% με την αντικατάσταση του παλαιού μας λέβητα με έναν υψηλής απόδοσης >90%. Οι νέοι λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων που υπάρχουν στην αγορά συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.


 top