Ηλεκτρισμός Συνολικές Επεμβάσεις
 

Εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού

 

Ενέργειες νοικοκυρέματος

 

Σβήσιμο λαμπτήρων σε χώρους μη συνεχούς χρήσης


Συντονισμένος περιοδικός καθαρισμός, έλεγχος και συντήρηση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων σε νεκρές περιόδους (αργίες, διακοπές)


Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών τοίχων και πιθανή βαφή τους με φωτεινότερα χρώματα.


Αναδιευθέτηση χώρων για βέλτιστη χρήση του φυσικού φωτισμού (κοντά σε ανοίγματα)


Διατήρηση χαμηλών επιπέδων φωτισμού όταν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας (νύκτα)


Αφαίρεση λαμπτήρων από υπερδιαστασιολογημένα φωτιστικά σώματα ή αντικατάσταση δύο χαμηλής απόδοσης με ένα υψηλής απόδοσης

 

 

Επεμβάσεις χαμηλού κόστους

 

Ελαχιστοποίηση εξωτερικού φωτισμού με παράλληλη χρήση χρονοδιακοπτών


Τροποποίηση γεωμετρικής διάταξης φωτιστικών σωμάτων στο χώρο


Χρήση τοπικού φωτισμού ανάλογου με το είδος δραστηριότητας στο χώρο


Αντικατάσταση λαμπτήρων χαμηλής φωτεινής αποδοτικότητας (π.χ. πυράκτωσης) με αποδοτικότερους λαμπτήρες (π.χ. ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φθορισμού)


Εγκατάσταση καλυμάτων με ανακλαστήρες φωτός σε παλαιά γυμνά ή με πλαστικό κάλυμα φωτιστικά σώματα για βελτιστοποίηση της διανομής φωτός στο χώρο


Έλεγχος φωτισμού με τοπικούς διακόπτες, χρονοδιακόπτες, διαβαθμιστές (dimmers) και αισθητήρες παρουσίας.

 

Επεμβάσεις ανακατασκευής

 

Εγκατάσταση αυτοματισμού διατήρησης σταθερής φωτεινότητας στο χώρο σε συστήματα που επιδέχονται διαβάθμιση


Εγκατάσταση αυτοματισμού ελέγχου της εγκατάστασης ανάλογα με το επίπεδο φυσικού φωτός με χρήση αισθητήρων φυσικού φωτός και χωριστών περιμετρικών κυκλωμάτων.


Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέο αποδοτικότερο


Εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) με ολοκληρωμένες δυνατότητες άμεσου ψηφιακού ελέγχου μέσω περιφερειακών ηλεκτρονικών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (πιθανά σε συνδυασμό με τη λειτουργία και άλλων ενεργειακών συστημάτων π.χ. κλιματισμού).

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300