Ηλεκτρισμός Συνολικές Επεμβάσεις
 

Ψυκτικό συγκρότημα κλιματισμού

 

Ενέργειες νοικοκυρέματος

 

Περιοδική συνήθης συντήρηση συγκροτήματος. Καθαρισμός και επισκευή της πλήρωσης του πύργου ψύξης, των επιφανειών εναλλακτών θερμότητας, των περσίδων αέρα κλπ. Αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού.


Αύξηση α) του θερμοκρασιακού ορίου ψύξης του νερού στον ψύκτη και β) της πίεσης αναρρόφησης του αερίου ψυκτικού μέσου (σε συγκροτήματα απευθείας εκτόνωσης), έως τις τιμές διασφάλισης επαρκούς, για την άνεση στους χώρους, ψύξης και αφύγρανσης του αέρα.


Μείωση α) του θερμοκρασιακού ορίου του νερού συμπύκνωσης στον συμπυκνωτή και β) της πίεσης συμπύκνωσης (σε συγκροτήματα απευθείας εκτόνωσης), μέσω α) αύξησης της παροχής αέρα των ανεμιστήρων στον αερόψυκτο συμπυκνωτή ή στον πύργο ψύξης υδρόψυκτου συγκροτήματος, β) αύξησης της παροχής νερού στον πύργο ψύξης γ) τροποποίησης των ρυθμίσεων των διατάξεων ελέγχου για πιο συνεχή λειτουργία του ψύκτη-συμπυκνωτή και δ) της μετακίνησης του συμπυκνωτή πλησιέστερα στο σημείο του συμπιεστή (μείωση ενεργειακών αναγκών για άντληση).


Παύση λειτουργίας βοηθητικού εξοπλισμού, συγκροτημάτων διακοπτόμενης λειτουργίας, σε στιγμές όπου αυτός δεν απαιτείται (κυκλοφορητές νερού ψύκτη και συμπυκνωτή, θερμαντικές αντιστάσεις κλπ.).


Κυκλική εναλλαγή στη λειτουργία πολλαπλών συγκροτημάτων σε σχέση με τη μεταβολή των ψυκτικών φορτίων.


Έλεγχος και συντήρηση διατάξεων απόψυξης και βαλβίδας εκτόνωσης αντλιών θερμότητας

Επεμβάσεις χαμηλού κόστους.

 

Καθαρισμός αυλών συμπυκνωτή σε υδρόψυκτα συγκροτήματα.


Αναδιάταξη υδραυλικής συνδεσμολογίας (παράλληλα ή σε σειρά) μερών συγκροτημάτων μεταξύ τους (ψύκτες, συμπιεστές, εξατμιστές/συμπυκνωτές) ώστε να εξισορροπούνται τα κέρδη κατανάλωσης ισχύος συμπιεστή με το ενεργειακό κόστος για άντληση, σε κεντρικά συστήματα με πολλές μονάδες.

 

 

Επεμβάσεις ανακατασκευής

 

Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στο κύκλωμα του νερού ψύξης του συμπυκνωτή ή της θερμής γραμμής ψυκτικού μέσου, για ανάκτηση θερμότητας.


Ατμοσφαιρική ψύξη νερού κλιματισμού (μόνο από τον εξωτερικό ψυχρό αέρα), μέσω εξωτερικού εναλλάκτη ή εσωτερικών στοιχείων στην κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα, σε κτίρια με απαιτήσεις χειμερινού κλιματισμού σε περιοχές με πολύ ψυχρούς χειμώνες.


Εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου συστήματος βελτιστοποίησης της συνολικής λειτουργίας του συγκροτήματος.


Χρήση φυσικών πηγών νερού για τον κύκλο συμπύκνωσης (ποταμοί, λίμνες).


Χρήση ξηραντικού υλικού (desiccant) από χαλαζία (silica gel) για την μείωση της υγρασίας των ρευμάτων αέρα. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του λανθάνοντος ψυκτικού φορτίου άρα και την αύξηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας του μέσου που χειρίζεται αυτό το φορτίο.


Εγκατάσταση συστήματος βραχυχρόνιας ή μεσοχρόνιας αποθήκευσης ψυχρού νερού ή πάγου για εκμετάλλευση νυκτερινών ηλεκτρικών τιμολογίων μειωμένης χρέωσης.


Παραγωγή ψυχρού νερού σε ψύκτες απορροφητικού κύκλου με χρήση ανακτόμενης θερμότητας, φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, βιομάζα).


Ενσωμάτωση αποδοτικότερων διατάξεων ελέγχου για την βελτίωση της αποδιδόμενης από το συγκρότημα ψυκτικής ισχύος στη λειτουργία του σε μερικά φορτία.(έλεγχος μεταβολής ταχύτητας, αποφόρτιση κυλίνδρου, έλεγχος γωνίας βαλβίδας, έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών και ανεμιστήρων).


Αντικατάσταση βοηθητικής πηγής ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο σε λέβητα, ηλεκτρική αντίσταση), σε εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας και άλλο σύστημα, με οικονομικότερη και/ή αποδοτικότερη πηγή και ταυτόχρονα τροποποίηση α) του καθεστώτος λειτουργίας των αντλιών ώστε να καλύπτουν αυτές το φορτίο βάσης και β) του συστήματος ελέγχου έναυσης-παύσης του βοηθητικού συστήματος.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300