Ηλεκτρισμός Συνολικές Επεμβάσεις
 

Εγκατάσταση Ζεστού νερού χρήσης

 

Ενέργειες νοικοκυρέματος

 

Μείωση της θερμοκρασίας αποθήκευσης και προσαγωγής του θερμού νερού έως τα όρια επαρκούς χρήσης για καθαριότητα και ασφαλείας από βακτήρια και ιούς


Παύση κυκλοφορητών σε περιόδους που δεν υπάρχει ζήτηση


Εγκατάσταση αναμικτήρων ροής θερμού και ψυχρού νερού στους κρουνούς

Επεμβάσεις χαμηλού κόστους

 

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση νερού χρήσης σε κεντρικό σύστημα, σε συδυασμό με τη χρήση της αντλίας για κλιματισμό χώρων


Εγκατάσταση μειωτήρων παροχής σε σωληνώσεις και διατάξεων περιορισμού της ροής με μίξη με αέρα σε κρουνούς


Αυτόματος έλεγχος με βαλβίδες απομόνωσης ή μείωσης της πίεσης της ροής

Επεμβάσεις ανακατασκευής

 

Τροποποίηση του μεγέθους της δεξαμενής αποθήκευσης για προσαρμογή με τις ανάγκες χρήσης (περίπτωση υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων)


Αντικατάσταση κοινών χειροκίνητων κρουνών με κρουνούς ελεγχόμενους από φωτοκύταρρο, υπέρυθρους αισθητήρες ή μηχανικά μέσα


Χρήση τοπικών ταχυθερμαντήρων για αύξηση της θερμοκρασίας τελικής διανομής του θερμού νερού χρήσης, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη μικρότερων δεξαμενών και θερμοκρασιών αποθήκευσης στο κεντρικό σύστημα


Εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων θερμού νερού χρήσης σε επίπεδο διαμερίσματος ή ορόφου του κτιρίου.


Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών


Αποκέντρωση συστήματος για μείωση των απωλειών διανομής.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300