Ηλεκτρισμός Φωτισμός Τεχνητός Φωτισμός
 
Λαμπτήρες
   
15
Σήμερα διατίθεται στην αγορά μεγάλη ποικιλία λαμπτήρων, για διαφορετικές εφαρμογές. Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο κοινές κατηγορίες.
   

Λαμπτήρες πυράκτωσης


- Τυπικός λαμπτήρας Βολφραμίου

Κοινοί λαμπτήρες, Γενικής χρήσης
Καθρέπτου

- Λαμπτήρες Αλογόνου Βολφραμίου

Γραμμικής Τάσης
Πολύ χαμηλής Τάσης

 

 

 

   

Λαμπτήρες Φθορισμού


- Γραμμικοί Λαμπτήρες Φθορισμού

διαμέτρου 38mm (T12)
διαμέτρου 26mm (T8)
διαμέτρου 16mm (T5)

- Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού

Ολοκληρωμένοι (με στραγγαλιστικό)
Συμπαγείς (χωρίς στραγγαλιστικό)

- Λαμπτήρες Επαγωγής

 

 

 

 

   

Άλλοι Λαμπτήρες Εκκένωσης


- Λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων


- Υψηλής Πίεσης Λαμπτήρες Υδραργύρου Κοινοί


- Υψηλής Πίεσης Λαμπτήρες Νατρίου Κοινοί
"Λευκού Νατρίου”


- Χαμηλής Πίεσης Λαμπτήρες Νατρίου

 

   

Άλλοι Λαμπτήρες

LEDS (Light-Emitting Diodes)
Λαμπτήρες Μικροκυμάτων

   

Λαμπτήρας πυράκτωσης: Λαμπτήρας στον οποίο το φως παράγεται από την θέρμανση ενός μεταλλικού νήματος κατά την δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τυπικός λαμπτήρας βολφαμίου:
Λαμπτήρας πυράκτωσης, στον οποίο το νήμα της είναι από βολφράμιο.

Λαμπτήρας αλογόνου βολφραμίου:
Περιέχει και στοιχεία αλογόνων ή ενώσεις αλογόνων.

Λαμπτήρας φθορισμού: Αποτελείται από ένα στεγανό γυάλινο σωλήνα, με εσωτερική επικάλυψη από φθορίζουσες ουσίες και πλήρωση με ευγενή αέρια και μικρή ποσότητα ατμών υδραργύρου. Μια ηλεκτρική εκκένωση μέσα στο σωλήνα διεγείρει τα άτομα υδραργύρου, τα οποία εκπέμπουν ακτινοβολία κυρίως στο υπεριώδες φάσμα συχνοτήτων. Αυτή η υπεριώδης ακτινοβολία μετατρέπεται σε ορατό φως μέσω φθοριζουσών ουσιών. Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι διαθέσιμοι σε διάφορες διαμέτρους, με πλήρωση διαφορετικών ευγενών αερίων και με διάφορες φθορίζουσες ουσίες. Το χρώμα της φωτεινής δέσμης ενός λαμπτήρα φθορισμού καθορίζεται από το είδος της φθορίζουσας επικάλυψης του σωλήνα, η οποία καθορίζει επίσης το δείκτη χρωματικής απόδοσης του λαμπτήρα.
Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού απαιτούν στραγγαλιστική διάταξη για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών έναυσης και ελέγχου της εκκένωσης.


Γραμμικός λαμπτήρας φθορισμού (ή σωληνοειδής):


Λαμπτήρας φθορισμού ευθείας σωληνοειδούς μορφής που φέρει από ένα ζεύγος ακίδων για ηλεκτρική τροφοδοσία σε κάθε άκρο του.

 

Συμπαγής Λαμπτήρας Φθορισμού (CFL):


Λαμπτήρας φθορισμού ενός άκρου με κυρτό σωλήνα εκκένωσης μικρής διαμέτρου, περίπου 10-16 mm, ο οποίος αποτελεί μία πολύ συμπαγή μονάδα.

 

Λαμπτήρας επαγωγής:


Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού άνευ ηλεκτροδίου, όπου η εκκένωση προκαλείται από υψηλής συχνότητας ενεργειακή ροή.

Λαμπτήρας εκκένωσης:

 

Λαμπτήρας στον οποίο το φως παράγεται από ηλεκτρική εκκένωση μέσω ενός αερίου, ατμού μετάλλων ή μίγματος αερίων και ατμών. Όλοι οι λαμπτήρες εκκένωσης απαιτούν στραγγαλιστική διάταξη στο ηλεκτρικό τους κύκλωμα, για τον έλεγχο του ρεύματος στον λαμπτήρα.


Λαμπτήρας υδραργύρου υψηλής πίεσης (ονομάζεται επίσης MBF):


Λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης στον οποίο το φως παράγεται από ηλεκτρική εκκένωση μέσα σε ατμούς υδραργύρου που βρίσκονται σε υψηλότερη πίεση απ' ό,τι στους λαμπτήρες φθορισμού. Όπως στους λαμπτήρες φθορισμού, ο arc σωλήνας έχει πλήρωση με αργό και μικρή ποσότητα υδραργύρου. Μία φθορίζουσα επίστρωση στο εσωτερικό του εξωτερικού κελύφους μετατρέπει τα μεγάλου μήκους κύματος υπεριώδη ακτινοβολίας σε ορατό φως. Όταν ενεργοποιείται ο λαμπτήρας, αρχικά δημιουργείται ένα τόξο χαμηλής πίεσης και παράγεται αμυδρό φως. Βαθμιαία, καθώς ο λαμπτήρας θερμαίνεται, αυξάνεται η πίεση των ατμών υδραργύρου δημιουργείται ένα τόξο υψηλής πίεσης και εκπέμπεται περισσότερο φως. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο λαμπτήρας στην πλήρη εκπομπή φωτός είναι περίπου 5 λεπτά.

 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης (ονομάζεται επίσης SON):


Λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης, στον οποίο το φως παράγεται από ηλεκτρική εκκένωση μέσα σε ατμούς νατρίου σε υψηλή πίεση.

 

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) λαμπτήρα: κυμαίνεται από 0 έως 100 και εκφράζει το βαθμό πιστότητας στην απόδοση των πραγματικών χρωμάτων (όταν φωτίζονται από μια πρότυπη φωτεινή πηγή). Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, τόσο μικρότερη είναι η χρωματική απόκλιση των χρωμάτων.

 

Θερμοκρασία Χρώματος λαμπτήρα: αναφέρεται στο χρώμα της εκπεμπόμενης φωτεινής δέσμης και εκφράζεται σε βαθμούς KELVIN . Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία χρώματος τόσο ψυχρότερη είναι η απόχρωση της φωτεινής πηγής. Θερμοκρασίες χρώματος των 4000 Κ και άνω αντιστοιχούν σε λευκή και ψυχρή απόχρωση. Θερμοκρασίες χρώματος μικρότερες των 3000 Κ αντιστοιχούν σε θερμές αποχρώσεις π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης.

 

Φωτεινή απόδοση: ορίζεται ως ο λόγος της ορατής ακτινοβολίας (ή φωτεινής ροής) προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ και μετράται σε lumens ανά watt (lm/W).

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300