Ηλεκτρισμός Φωτισμός Τεχνητός Φωτισμός
 
Συσκευές σύνδεσης
   
 

Αυτές οι συσκευές εξασφαλίζουν τη σύνδεση του λαμπτήρα με την ηλεκτρική παροχή.

 

 

Για λαμπτήρες πυράκτωσης


Τέτοιες συσκευές δεν απαιτούνται για λαμπτήρες πυράκτωσης, εκτός της περίπτωσης των λαμπτήρων πολύ-χαμηλής τάσης αλογόνου βολφραμίου, για τους οποίους είναι απαραίτητος ένας μετατροπέας τάσης. Πρόκειται για μια συσκευή που μειώνει την τάση της ηλεκτρικής παροχής στο απαιτούμενο επίπεδο, ώστε να λειτουργήσει η πηγή φωτισμού.

   
 

Για λαμπτήρες φθορισμού


Στην περίπτωση των λαμπτήρων φθορισμού η σύνδεση γίνεται μέσω μίας στραγγαλιστικής διάταξης η οποία συνδέεται μεταξύ της παροχής ρεύματος και ενός ή περισσοτέρων λαμπτήρων φθορισμού και χρησιμεύει κυρίως για τον περιορισμό του ρεύματος μέσα στον λαμπτήρα (-ες) στην απαραίτητη ποσότητα. Μια στραγγαλιστική διάταξη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα μέσα μετατροπής της παρεχόμενης τάσης, διορθώνοντας τον συντελεστή ισχύος και, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με μια συσκευή έναυσης, να παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για την έναυση του λαμπτήρα (-ων).


Οι στραγγαλιστικές διατάξεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:


- Ηλεκτρομαγνητικές στραγγαλιστικές διατάξεις:
Είναι απλά πηνία περιορισμού του ρεύματος σχετικά χαμηλού κόστους. Εμφανίζουν όμως σημαντικές απώλειες και χαμηλό συντελεστή ισχύος με αποτέλεσμα να απαιτείται η εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης για τη διόρθωσή του. Τα συμβατικά στραγγαλιστικά πηνία αναπτύσσουν κατά τη λειτουργία τους υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων.


- Ηλεκτρονικές στραγγαλιστικές διατάξεις:
Είναι ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες. Η υψίσυχνη λειτουργία τους έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του στροβοσκοπικού φαινομένου, ενώ οι συνδεδεμένοι σε αυτούς λαμπτήρες αποδίδουν σταθερό φώς (χωρίς να τρεμοπαίζει). Η χρήση τους εξασφαλίζει αύξηση της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται και η οικονομικότερη λειτουργία τους αφού η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων αυξάνεται όταν λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες.

 

Οι απώλειες των στραγγαλιστικών διατάξεων εξαρτώνται από τον λαμπτήρα και τον τύπο τους. Διάφορες κατηγορίες στραγγαλιστικών έχουν καθοριστεί από την CELMA αναλόγως με τη ισχύ ρεύματος του κυκλώματος στραγγαλιστικού-λαμπτήρα, με διαφορετικά επίπεδα για κάθε ισχύ λαμπτήρα και τύπο στραγγαλιστικού. Η CELMA είναι η Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Κατασκευαστών για Φωτιστικά και Ηλεκτροτεχνικά Εξαρτήματα Φωτιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η Ομάδα Εργασίας της CELMA , η οποία είναι αρμόδια για τα εξαρτήματα, έχει αναπτύξει έναν Οδηγό που βοηθά στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/55/EK για τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για στραγγαλιστικά για το φωτισμό φθορισμού. Ο οδηγός στοχεύει στην παροχή ενός απλού και σαφούς εργαλείου για την εφαρμογή της Οδηγίας, το οποίο απευθύνεται στους κατασκευαστές στραγγαλιστικών και φωτιστικών.

 

 

Για τους άλλους λαμπτήρες εκκένωσης


Οι άλλοι τύποι λαμπτήρων εκκένωσης χρειάζονται επίσης μια στραγγαλιστική διάταξη για να λειτουργήσουν. Και σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών: χαμηλότερη κατανάλωση, εξάλειψη του τρεμοπαίγματος, αντιμετώπιση των αυξομειώσεων τάσης, μικρότερο μέγεθος. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά είναι διαθέσιμα για τους λαμπτήρες Αλογονιδίων Μετάλλων (ορισμένα μοντέλα), τους λαμπτήρες Νατρίου Χαμηλής Πίεσης και τους λαμπτήρες Νατρίου Υψηλής Πίεσης (ορισμένα μοντέλα).

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300