Ηλεκτρισμός Φωτισμός Τεχνητός Φωτισμός
 
15 Σχεδιασμός
   
 

Ο φωτισμός ενός κτιρίου πρέπει να εξετάζεται στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού, δεδομένου ότι σ’ αυτό το στάδιο λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις σχετικά με συστήματα αφής/σβέσης, αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και συστήματα ελέγχου.

 

Αλλαγές στο ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού, κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου, είναι δυνατό να γίνουν και να είναι οικονομικά αποδοτικές, αλλά οι σημαντικές μετατροπές στα κυκλώματα ή στην εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού είναι πολύ δυσκολότερες και πιο δαπανηρές.

   
  Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τεχνητού φωτισμού
   
 

Μερικές εγκαταστάσεις φωτισμού σχεδιάζονται για να παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού σε ολόκληρο το χώρο. Αν και αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία ως προς την αναδιάταξη των θέσεων εργασίας, οδηγεί συνήθως σε μονότονη εμφάνιση του χώρου και σε σπατάλη ενέργειας.

 

Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και μειώσεις των δαπανών μπορούν να επιτευχθούν προσαρμόζοντας τον φωτισμό στις απαιτήσεις.

 

Περιοχές οι οποίες χρήζουν χαμηλότερων επιπέδων φωτισμού, όπως οι χώροι κυκλοφορίας, δεν θα πρέπει να φωτίζονται με το ίδιο επίπεδο φωτισμού με περιοχές όπως οι χώροι εργασίας, όπου απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα φωτισμού για τις εργασίες που εκτελούνται εκεί.

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα γενικού φωτισμού στην οροφή που παρέχει χαμηλή στάθμη φωτισμού κίνησης, σε συνδυασμό με ένα σύστημα τοπικού φωτισμού, που παρέχει συμπληρωματική στάθμη στο επίπεδο (π.χ. φωτισμός παρέχεται από αναρτημένα φωτιστικά).

 

   
 
Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να εγκατασταθεί ένα συμμετρικό σχήμα φωτιστικών σωμάτων στην οροφή και, στη συνέχεια, να ρυθμιστεί η εξερχόμενη ποσότητα φωτός κάθε μεμονωμένης συσκευής φωτιστικού ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της περιοχής που φωτίζει. Αυτή η τελευταία προσέγγιση επιτυγχάνεται εύκολα με μερικά από τα νεώτερα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.
 
----------
   
 

Για άλλες εφαρμογές, όπως π.χ. ξενοδοχεία, ο μελετητής επιδιώκει περισσότερο την εφαρμογή φωτισμού "ατμόσφαιρας" ως καταλληλότερου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματικοί. Για εφαρμογές καταστημάτων λιανικής πώλησης, ο μελετητής πρέπει να λάβει υπόψη του την απαίτηση για κάθετο φωτισμό για την ανάδειξη των εμπορευμάτων. Προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση των ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων και όταν χρησιμοποιούνται Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού (CFL) θα πρέπει να είναι αυτοί για τους οποίους είναι σχεδιασμένα τα φωτιστικά σώματα.

 

 

Σε φωτιστικά σώματα που δέχονται λαμπτήρες CFL δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης (π.χ. λαμπτήρες βολφραμίου) όταν απαιτηθεί αντικατάσταση του λαμπτήρα CFL.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300