Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων
Ηλεκτρισμός Μέτρα Γενικής Εφαρμογής  
 

Απλά μέτρα ενεργειακού νοικοκυρέματος

 

Για τον περιορισμό της σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των περιττών καταναλώσεων και ο περιορισμός ή η εξάλειψη τους. Απλά μέτρα που συνεισφέρουν σ' αυτή τη κατεύθυνση είναι:

• το σβήσιμο λαμπτήρων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, ή εκεί όπου ο συνδυασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού υπερβαίνει τις απαιτήσεις

•  ο έλεγχος των θερμοκρασιών και της κατάστασης λειτουργίας των κλιματιστικών

•  η διακοπή λειτουργίας των κινητήρων όταν λειτουργούν χωρίς φορτίο

Επίσης σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται υπερδιαστασιολογήσεις των ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, είναι σκόπιμη η κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου ως προς τη σειρά φόρτισής τους, αλλά και πιθανώς αντικατάστασής τους.

Υπερδιαστασιολογήσεις παρουσιάζονται συνήθως στις παρακάτω κατηγορίες εξοπλισμού:

•  κινητήρες

•  δίκτυα φωτισμού και λαμπτήρες

•  κεντρικά συστήματα κλιματισμού

•  ψυγεία

•  αεροσυμπιεστές

Δεδομένου ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις δεν απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, αλλά διοικητικού χαρακτήρα ενέργειες, σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει ο υπεύθυνος από τη διοίκηση διαχειριστής ενέργειας, ο οποίος οφείλει να εκτελεί τακτικούς ελέγχους.

 
Κτίρια | Βιομηχανία | Μεταφορές |
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300