Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων
Ηλεκτρισμός Μέτρα Γενικής Εφαρμογής  
 

Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων

 

Η οικονομική λειτουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαχείρισης των φορτίων και της επιλογής καταλληλότερου τιμολογίου, συναρτήσει της μορφής και του μεγέθους της κατανάλωσης. Τέτοιες δυνατότητες παρέμβασης είναι εφικτές μέσω:

 • του ελέγχου των βασικών φορτίων ώστε να επιτευχθεί:
  • ετεροχρονισμός φορτίων
  • μείωση της αιχμής
 • του προγραμματισμού των δευτερευόντων φορτίων όπως:
  • συστήματα αερισμού και δροσισμού
  • ηλεκτρικές αντιστάσεις
  • ανεμιστήρες και αεροσυμπιεστές

Ο ετεροχρονισμός των ηλεκτρικών φορτίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

 • σωστού χρονικού προγραμματισμού των φορτίων και χειροκίνητης διακοπής αυτών
 • σωστού χρονικού προγραμματισμού των φορτίων και χρονοδιακοπτών
 • κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των φορτίων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό κόστος των δύο πρώτων μεθόδων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Σε ότι αφορά την επιλογή από τη βιομηχανία του καταλληλότερου τιμολογίου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, είναι σημαντικό να εκπονείται ανάλυση του κόστους αγοράς για το σύνολο του έτους, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες διακυμάνσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της απορρόφησης ηλεκτρικής ισχύος.

Η μορφή της καμπύλης ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η βελτίωση του συντελεστή ισχύος, είναι παράγοντες που επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια αναθεώρηση των συμφωνημένων τιμολογίων μεταξύ της ΔΕΗ και του καταναλωτή.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300