Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων
Ηλεκτρισμός Μέτρα Γενικής Εφαρμογής  
 

Συντήρηση


Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του βασικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και οικονομική λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας. Η συντήρηση κατατάσσεται σε δυο βασικές κατηγορίες:

•  Προγραμματισμένη και προληπτική συντήρηση

•  Έκτακτη συντήρηση λόγω βλαβών

Ο προγραμματισμός της συντήρησης πρέπει να γίνεται σε λειτουργική και οικονομική βάση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης, να μην επηρεάζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να μην μειώνεται η παραγωγή στη βιομηχανία λόγω βλαβών.

Προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα σε εξοπλισμό που, με βάση στατιστικά στοιχεία, παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα βλαβών. Εξοπλισμός που δεν παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα βλαβών, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις ή ηλεκτρικοί λέβητες, περνάει σε δεύτερη σειρά στον κατάλογο προτεραιοτήτων συντήρησης.

Βασικά σημεία που πρέπει να ελέγχονται και να επισκευάζονται ανά κατηγορία, όταν κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, είναι τα εξής:

  • στους ηλεκτροκινητήρες

ευθυγράμμιση αξόνων κινητήρα και φορτίου

έλεγχος ηλεκτρικών επαφών

καθαρισμός

λίπανση εδράνων και αλλαγή των φθαρμένων

  • στο φωτισμό

καθαρισμός ή αλλαγή λαμπτήρων

  • στα συστήματα ελέγχου

καθαρισμός διακοπτών

έλεγχος τερματικών, επαφών και λειτουργίας ηλεκτρονόμων

Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη της απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300