Συμβατικά καύσιμα Παραγωγική διαδικασία  
 

Παραγωγικός εξοπλισμός


Σημαντικός παράγοντας για την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων σε μία βιομηχανία είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παραγωγικός εξοπλισμός της. Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση η/και τον εκσυγχρονισμό του παλαιού εξοπλισμού, είτε γιατί με τη φυσιολογική φθορά του προκαλείται υπερκατανάλωση ενέργειας, είτε γιατί με την τεχνολογική εξέλιξη προκύπτουν νέα μηχανήματα με σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά.


Έτσι, οι υπεύθυνοι μιας βιομηχανικής μονάδας θα πρέπει αφενός να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για την κατάσταση στην βρίσκεται ο παραγωγικός εξοπλισμός της και αφετέρου να ενημερώνονται διαρκώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα σε ότι αφορά στον παραγωγικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο, έτσι ώστε με τεχνικοοικονομικά κριτήρια να αποφασίζουν κάθε φορά για τον εκσυγχρονισμό του.

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300