Συμβατικά καύσιμα Παραγωγική διαδικασία  
 

Φούρνοι / κλίβανοι

 

Σε πολλές βιομηχανικές παραγωγικές διεργασίες χρησιμοποιούνται φούρνοι και κλίβανοι οι οποίοι καταναλώνουν συμβατικά καύσιμα. Οι φούρνοι και οι κλίβανοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη βιομηχανία μετάλλου, παραγωγής τούβλων και κεραμικών, παραγωγής άσβεστου και τροφίμων. Οι κλίβανοι είναι εξοπλισμός παρόμοιος με τους φούρνους, όπου αναπτύσσονται ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Συνήθως οι κλίβανοι χρησιμοποιούνται για την τήξη διάφορων υλικών με σκοπό την περαιτέρω μορφοποίησή τους (μέταλλα, γυαλί). Στους κλίβανους και τους φούρνους το καύσιμο καίγεται σε καυστήρες, τα δε θερμά καυσαέρια θερμαίνουν κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Το προϊόν θερμαίνεται άμεσα με μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής, μεταφοράς, ακτινοβολίας και συνδυασμού αυτών.

 

Γενικά μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στους φούρνους και στους κλίβανους είναι η ρύθμιση της λειτουργίας των καυστήρων, ο έλεγχος της περίσσειας αέρα μέσω ανάλυσης καυσαερίων, η συντήρηση ανοιγμάτων θυρών και καλυμμάτων, η εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της καύσης, η διατήρηση των επιφανειών εναλλαγής θερμότητας καθαρών, καθώς και η επισκευή ή τοποθέτηση μόνωσης.

 

 

Οι βιομηχανίες που διαθέτουν φούρνους ή κλίβανους πρέπει να έχουν τακτικό πρόγραμμα συντήρησης - καθαρισμού τους, ώστε να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα των προϊόντων από τις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας. Επίσης πρέπει να καθαρίζονται τακτικά οι φλογοθάλαμοι και οι καπνοδόχοι.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300