Συμβατικά καύσιμα Παραγωγική διαδικασία  
 

Παραγωγική διαδικασία


Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που πραγματοποιούνται σε μία βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων. Κατά την παραγωγική διαδικασία καταναλώνεται ενέργεια είτε με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με την καύση συμβατικών καυσίμων. Σημαντικές ποσότητες συμβατικών καυσίμων καταναλώνονται κυρίως στους λέβητες, στους φούρνους, στους κλίβανους κλπ.

 

 

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300