Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Πεπιεσμένος Αέρας  
 

Σύγχρονοι αεροσυμπιεστές


Οι κλασικοί αεροσυμπιεστές έχουν δύο θέσεις λειτουργίας. Στη μία (ON), ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί στη πλήρη ισχύ, όταν τα αεροφυλάκια είναι άδεια ή υπάρχει ζήτηση από την παραγωγή. Στη δεύτερη θέση (OFF) ο αεροσυμπιεστής βρίσκεται στη μηδενική ισχύ, όταν τα αεροφυλάκια είναι γεμάτα ή δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση.

 

Στους σύγχρονους αεροσυμπιεστές, με την εφαρμογή της τεχνολογίας μεταβλητών στροφών ( inverter), η ισχύ λειτουργίας τους και συνεπώς και η αποροφούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι κάθε φορά ανάλογη της ζήτησης, με άμεση συνέπεια την αντίστοιχη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Επίσης, οι σύγχρονοι αεροσυμπιεστές διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τόσο για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, όσο και για την επεξεργασία του αέρα. Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται μείωση της πίεσης λειτουργίας, καθώς και μείωση των εσωτερικών απωλειών των συμπιεστών και η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει το 15%.

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300