Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Πεπιεσμένος Αέρας  
 

Ψύξη αέρα εισαγωγής


Για μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους αεροσυμπιεστές, θα πρέπει ο αέρας που εισέρχεται στον αεροσυμπιεστή για συμπίεση να είναι όσο το δυνατόν ψυχρότερος, ώστε ο όγκος που θα συμπιεστεί να είναι μικρότερος και συνεπώς το απαιτούμενο έργο από τον αεροσυμπιεστή να είναι μικρότερο.

Έτσι, ένα μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας για τους αεροσυμπιεστές είναι αυτοί να εγκαθίστανται σε χώρους με όσο το δυνατόν χαμηλή θερμοκρασία, δηλ. σε χώρους προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, καλά αεριζόμενους, μακριά από πηγές θερμότητας κλπ.


Επίσης, εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται και με την εξαναγκασμένη προσαγωγή στον χώρο (π.χ. με ανεμιστήρες και αεραγωγούς) αέρα χαμηλότερης θερμοκρασίας, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα με προσαγωγή του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300