Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Πεπιεσμένος Αέρας  
 

Ορθολογική σχεδίαση δικτύου

 

Με τη σωστή σχεδίαση ενός δικτύου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες πίεσης και συνεπώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον αεροσυμπιεστή για την κάλυψη των απαιτήσεων πίεσης.

 

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν διαρροές που προκαλούν σπατάλη ενέργειας.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300