Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Πεπιεσμένος Αέρας  
 

Ανάκτηση θερμότητας


Οι αεροσυμπιεστές, κατά τη διαδικασία παραγωγής πεπιεσμένου αέρα παράγουν και θερμότητα (σημαντικό ποσοστό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), η οποία πρέπει να απομακρυνθεί από τους χώρους όπου αυτοί είναι εγκατεστημένοι. Οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος στο χώρο των συμπιεστών είναι από 5°C έως 40°C. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν τα εξαρτήματα του συμπιεστή, ενώ αν είναι πολύ υψηλή μειώνεται η απόδοση του συμπιεστή και μπορεί να προκύψει και πρόβλημα υπερφόρτισής του.


Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απαγωγή αυτής της απορριπτόμενης θερμότητας επιτυγχάνεται με τον εξαερισμό του χώρου και η θερμότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον.

Η παραπάνω απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρων με άμεση εκμετάλλευσή της μέσω δικτύου αεραγωγών.


Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης θερμότητας είναι η εκμετάλλευσή της για την παραγωγή θερμού νερού. Για παράδειγμα, στους κοχλιωτούς συμπιεστές με έγχυση λαδιού, το λάδι απάγει περίπου το 70% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ανάκτηση της θερμικής αυτής ενέργειας, το λάδι περνάει από πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας που μπορεί να θερμάνει νερό μέχρι και 50°C.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300